Пільгові податкові режими для сільського господарства ~ U-Tax Blog

середа, 4 червня 2014 р.

Пільгові податкові режими для сільського господарства

Нижче вашій увазі пропонується стисла характеристика трьох основних пільгових податкових режимів, які застосовуються з метою сприяння розвитку сільського господарства в Україні. 

І. Фіксований сільськогосподарський податок (ФСП). Сплата цього податку, як правило, дозволяє досягти податкової економії за рахунок звільнення від сплати: (і) податку на прибуток; (іі) земельного податку, (ііі) збору за спеціальне використання води та (iv) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (у частині провадження торговельної діяльності).

ФСП застосовується до сільськогосподарських товаровиробників, а саме підприємств, які займаються: 

- виробництвом сільськогосподарської продукції (рослинництво та тваринництво); 

- розведенням та виловлюванням риби у внутрішніх водоймах;

- переробкою сільськогосподарської продукції. 

Важливим є те, що платниками ФСП є лише юридичні особи. Фізичним особам-підприємців дорога до цього податку закрита. 

Право на сплату ФСП мають лише ті підприємства, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнювала або перевищувала 75 %.
Для сплати ФСП потрібно пройти спеціальну реєстрацію в податковому органі та отримати довідку про набуття статусу платника ФСП. Більш того, щороку потрібно подавати документи до податкового органу для підтвердження статусу платника ФСП.

Об’єктом оподаткування ФСП є площа сільськогосподарських угідь, які перебувають у власності, або користуванні платника, включаючи орендовані угіддя. Базою оподаткування слугує нормативна грошова оцінка одного гектару сільськогосподарських угідь.

Ставки податку є диференційованими і залежать від категорії земель, які є об’єктом оподаткування. Наприклад, для ріллі ставка податку складає 0,15 % від нормативної грошової оцінки, а для земель водного фонду – 0,45%. 

Податковим періодом є календарний рік. Декларація подається до 20 лютого поточного року. Податок сплачується частинами щоквартально (у першому та другому кварталі сплачується по 10 % податку, у третьому – 50 % і у четвертому – 30%).

ІІ. Спеціальний режим оподаткування ПДВ для виробників. Режим передбачає звільнення сільськогосподарських виробників від обов’язку перераховувати належний до сплати ПДВ (позитивну різницю між податковими зобов’язаннями і податковим кредитом) до державного бюджету. Вказаний ПДВ акумулюється на спеціальних рахунках виробників і використовується для сплати ПДВ у ціні товару при закупівлі товарів/послуг у своїх постачальників та для інших виробничих цілей. 

Режим розповсюджується на діяльність у сфері сільського і лісового господарства, а також рибальства. У Податковому кодексі наводиться детальний перелік видів діяльності у рамках кожної із трьох вищезазначених груп, на які поширюється дія режиму.

Двома важливими передумовами для застосування режиму є:

- Безпосереднє виготовлення сільськогосподарських товарів/надання сільськогосподарських послуг платником (режим не розповсюджується на переробні підприємства та посередників);

- Питома вага вартості сільськогосподарських товарів /послуг платника становить не менш як 75 % усіх товарів/послуг, поставлених платником протягом попереднього року. 

Як для сплати ФСП, так і для застосування даного режиму, вимагається реєстрація в податковому органі. Платнику видається свідоцтво про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування.

Податкова звітність подається за загальними правилами. Єдиною особливістю є те, що до податкового органу додатково потрібно надавати копії копії платіжних доручень, які підтверджують зарахування сум ПДВ на спеціальний рахунок. 

Платники ПДВ, які купують товари чи послуги у суб’єктів спеціального режиму, користуються правом на податковий кредит на загальних підставах. 

Суб’єкти спеціального режиму зберігають право на бюджетне відшкодування, однак лише в частині експортних операцій. Від’ємне значення, яке виникає не у зв’язку із здійсненням експортних операцій, бюджетному відшкодуванню не підлягає. Платник має право зарахувати його до податкового кредиту наступного періоду.

III. Спеціальний режим оподаткування ПДВ для переробників. На відміну від режиму, який діє для виробників, цей режим є тимчасовим (застосовується до 1 січня 2015 року). Режим поширюється на переробників молока та м’яса.

Режим є майже аналогічним режиму для виробників з тими лише відмінностями, що:

- ПДВ, який належить до сплати до бюджету, перераховується на спеціальний рахунок платника не повністю. Частково ця сума перераховується на цей рахунок, а частково до спеціального фонду державного бюджету для фінансування програм, пов’язаних з підтримкою тваринництва (у співвідношенні 50%/50% для 2014 року);

- Вужчою є сфера використання сум ПДВ, перерахованих на спеціальний рахунок. Якщо у випадку з виробниками, ці кошти можна використовувати практично для будь-яких виробничих цілей, то у випадку з переробниками – лише як розрахунок з виробниками за придбане у них молоко та м'ясо.

* - Фото з http://durdom.in.ua

Немає коментарів:

Дописати коментар