Податок на прибуток: перезавантаження ~ U-Tax Blog

четвер, 26 березня 2015 р.

Податок на прибуток: перезавантаження

Співавтор Антон Бабак


У рамках податкової реформи 2015 року Розділ ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу було викладено у новій редакції. Нижче пропонується коротка характеристика нових правил справляння податку на прибуток, які в основній масі набрали чинності з 1 січня 2015 року.

Загальні зміни

- Податком обкладається прибуток до оподаткування, визначений згідно зі стандартами ведення бухгалтерського обліку, однак з урахуванням певних податкових різниць;

- Для малих підприємств (з річним доходом не більше 20 млн. грн.) застосування податкових різниць не є обов’язковим. Вони можуть не коригувати свій фінансовий результат на податкові різниці. У такому випадку оподатковується «чистий» фінансовий результат;

- Податкові органи отримали право перевіряти правильність ведення бухгалтерського обліку платника податку відповідно до НПБО або МСФЗ. Дивуватися тут немає чому, бо саме прибуток, розрахований за правилами ведення бухгалтерського обліку, тепер лежить в основі об’єкту оподаткування;

- Докорінно змінено підхід до витрат, які не пов’язані з господарською діяльністю платника. Тепер на них можна зменшувати оподатковуваний прибуток;

- Скасовано 4% обмеження на включення до витрат вартості консалтингових, маркетингових, рекламних та інжинірингових послуг, придбаних у нерезидентів;

- Надання поворотної фінансової допомоги відтепер не зумовлює податкових наслідків для отримувачів такої допомоги (відсутність необхідності включення до доходу умовних відсотків та в окремих випадках «тіла» поворотної допомоги);

Податкові різниці

- Амортизація: застосовуються спеціальні правила податкової амортизації згідно з Податковим кодексом. Ці правила жодним суттєвим чином не відрізняються від тих, що застосовувалися раніше;

- Правила трансфертного ціноутворення: прибуток до оподаткування може бути збільшений на позитивну різницю між ціною, визначеною за принципом «витягнутої руки», і ціною договору;

- Правила тонкої капіталізації: обмеження на включення до витрат процентів, сплачених пов’язаним нерезидентам у випадках, коли співвідношення боргу до власного капіталу платника перевищує 3,5 (для банків та інших фінансових установ – 10);

- Закупівлі у резидентів з «офшорних» юрисдикцій та неприбуткових організацій: обмеження на врахування витрат встановлюється в розмірі 70% від суми закупівлі. Цього обмеження можна уникнути, якщо платник податку обґрунтує відповідно до правил трансфертного ціноутворення, що застосовані ним ціни відповідають принципу «витягнутої руки»;

- Роялті: обмеження щодо включення до витрат сплачених сум роялті по суті залишаються такими, як і раніше (повна заборона на включення до витрат роялті, які виплачуються резидентам з «офшорних» юрисдикцій, та 4% обмеження для роялті, які виплачуються іншим нерезидентам). Новелою є те, що зазначені обмеження можна обійти, якщо платник податку обґрунтує відповідно до правил трансфертного ціноутворення, що сплачені ним суми роялті відповідають принципу «витягнутої руки»;

- Операції з цінними паперами: залишаються в силі спеціальні податкові правила, які унеможливлюють врахування збитків від операцій з цінними паперами.

Новели адміністрування


- Змінилися правила сплати авансових внесків при виплаті дивідендів. Тепер базою нарахування таких авансових внесків є не вся сума виплачуваних дивідендів, а лише сума перевищення дивідендів над прибутком до оподаткування за відповідний період;

- Запроваджено нові правила подання податкових декларацій та сплати щомісцяних авансових внесків (діятимуть з 2016 року). Граничним строком для подання декларації з податку на прибуток буде 1 червня року, наступного за звітним. Поріг для тих, хто зобов’язаний сплачувати щомісячні авансові внески, підніметься до 20 млн. грн. доходу за попередній податковий рік (проти нинішніх 10 млн. грн.). Дванадцятимісячний період для визначення розміру щомісячних авансових внесків буде встановлюватися з червня поточного звітного року до травня наступного звітного року (на відміну від нинішнього періоду, яких охоплює березень-лютий).

*- Фото з http://www.chud.com


Немає коментарів:

Дописати коментар