субота, 19 серпня 2017 р.

Новела 10 - нові правила обміну процесуальними документами

Співавтор Антон Гаврик

Продовжуємо серію публікацій на тему найбільш яскравих змін нової редакції Кодексу адміністративного судочинства України для практики вирішення податкових спорів.  

Нижче пропонується огляд десятої за значимістю, на наш погляд,  зміни, яка стосується нових правил обміну процесуальними документами.


Як ми вже зазначали при розгляді інших змін, законопроектом передбачається нова “філософія” судового розгляду, направлена на швидкий та оперативний розгляд справи по суті за рахунок проведення ґрунтовного підготовчого провадження.

Новий підхід передбачає завершення обміну процесуальними документами ще на стадії підготовчого провадження. Такого як на сьогодні масового подання сторонами процесуальних документів на етапі розгляду справи по суті  має не бути.
Крім того, проект дещо змінює назви процесуальних документів та встановлює чітку послідовність їхнього подання.

Так, після подання позову відповідач подає відзив на позов (нова назва нинішнього  заперечення на позов). Позивач може підготувати відповідь на відзив. Отримавши від позивача відповідь на відзив, відповідач може подати свої заперечення на таку відповідь.

* Фото з http://fixate.io

четвер, 17 серпня 2017 р.

Новела 9 - спрощене провадження

Співавтор Антон Гаврик

Продовжуємо серію публікацій на тему найбільш яскравих змін нової редакції Кодексу адміністративного судочинства України для практики вирішення податкових спорів.  

Нижче пропонується огляд дев’ятої за значимістю, на наш погляд,  зміни, яка стосується спрощеного провадження.

Огляд інших значимих змін  доступний тут: новела № 1, новела № 2, новела № 3, новела № 4, новела № 5, новела № 6, новела № 7, новела № 8.  

Окрім загального позовного провадження, суди першої інстанції розглядатимуть окремі спори у порядку спрощеного провадження (свого роду аналог нині існуючого письмового та скороченого провадження).  

Зокрема, передбачається, що податкові справи:

  • на суму до 100 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб* - розглядатимуться у порядку спрощеного провадження;

  • на суму від 100 до 500 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб - можуть розглядатися у спрощеному провадженні за рішенням суду;

  • на суму понад 500 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб - розглядатимуться у загальному позовному провадженні.

Особливості спрощеного провадження полягають у наступному:

  • 60 днів на розгляд справи замість 90 днів, відведених для загальної процедури;

  • Відсутність підготовчого засідання на етапі підготовчого провадження;

  • Відсутність “за замовчуванням” судових засідань на етапі розгляду справи по суті.  Судові засідання можливі за ініціативою суду або за клопотанням принаймні однієї із сторін (якщо суд визнає таке клопотання обґрунтованим).

  • Більш стислі строки для обміну сторонами процесуальними документами.

  • Відсутність стадії судових дебатів.

* Станом на серпень 2017 року розмір прожиткового мінімумів для працездатних осіб складає 1 684 грн.

** - Фото з www.slideshare.net

середа, 9 серпня 2017 р.

Новела 8 - ліквідація дублювання касації

Співавтор Антон Гаврик

Продовжуємо серію публікацій на тему найбільш яскравих змін нової редакції Кодексу адміністративного судочинства України для практики вирішення податкових спорів.  

Нижче пропонується огляд восьмої, звісно, на наш погляд, за значимістю зміни, яка стосується ліквідації дублювання касації.

Огляд інших значимих змін  доступний тут: новела № 1, новела № 2, новела № 3, новела № 4, новела № 5, новела № 6, новела № 7.

Законопроектом передбачається ліквідація Вищого адміністративного суду України (ВАСУ). Функцію касаційної інстанції виконуватиме новостворений Верховний Суд. Повторної касації не буде.

Це припинить існуючу нині проблему суперечності позицій ВАСУ та Верховного Суду України в одних і тих же податкових спорах. Яскравий приклад такої ситуації  -  справи про бюджетне відшкодування ПДВ. У таких справах  вже довгий час існує суперечність між підходом ВАСУ та Верховного Суду України щодо правильного вибору способу захисту прав платника.

* Фото з http://moygrad.kiev.ua

пʼятниця, 21 липня 2017 р.

Новела 7 - розгляд “пілотних” справ Верховним Судом як судом першої інстанції

Співавтор Антон Гаврик

Продовжуємо серію публікацій на тему найбільш яскравих змін нової редакції Кодексу адміністративного судочинства України для практики вирішення податкових спорів.  

Нижче пропонується огляд сьомої, звісно, на наш погляд, за значимістю зміни, яка стосується розгляду “пілотних” справ Верховним Судом.

Огляд інших значимих змін  доступний тут: новела № 1, новела № 2, новела № 3, новела № 4, новела № 5, новела № 6.

Для оперативного забезпечення єдності судової практики передбачений цікавий механізм.

Якщо у судах першої інстанції збирається 10 чи більше аналогічних справ (доволі ймовірна ситуація для податкових спорів), суд першої інстанції вправі передати одну із таких справ на безпосередній розгляд до Верховного Суду як суду першої інстанції. У решті справ провадження зупиняється до вирішення такої “пілотної” справи Верховним Судом.

Після вирішення “пілотної” справи Верховним Судом суди відновлюють провадження у зупинених справах і вирішують їх з урахуванням правових висновків Верховного Суду.

* Фото з https://theneedleblog.wordpress.com/

четвер, 20 липня 2017 р.

Новела 6 - Судова Медіація

Співавтор Антон Гаврик

Продовжуємо серію публікацій на тему найбільш яскравих змін нової редакції Кодексу адміністративного судочинства України для практики вирішення податкових спорів.  

Нижче пропонується огляд шостої, звісно, на наш погляд, за значимістю зміни, яка стосується судової медіації.

Огляд інших значимих змін  доступний тут: новела № 1, новела № 2, новела № 3, новела № 4, новела № 5.

Передбачається запровадження так званої “судової медіації” на стадії підготовчого провадження.

Для початку процедури “судової медіації” вимагається згода обох сторін спору. Про початок процедури медіації суд виносить ухвалу і зупиняє провадження до її закінчення.

Медіація проводиться судом шляхом проведення спільних (одночасно з двома сторонами), або закритих (з однією із сторін) нарад.  Під час нарад суд надає сторонам пропозиції щодо мирного врегулювання спору, надає юридичні поради щодо можливого розв’язання податкового спору з урахуванням існуючої доказової бази та судової практики в аналогічних справах.

На процедуру “судової медіації” відводиться 30 днів. Якщо протягом цього строку сторони не досягають між собою примирення, суддя поновлює провадження і повертається до  судового розгляду справи.