Горизонтальний моніторинг по-українськи ~ U-Tax Blog

середа, 18 травня 2011 р.

Горизонтальний моніторинг по-українськи

ДПА України вирішила ощасливити платників податків новим методом здійснення податкового контролю - горизонтальним моніторингом. Опція пропонується не всім, а лише декільком великим платникам податків. За доступною інформацією таких платників податків п’ять, у тому числі «МЕТРО Кеш енд Кері Україна»  та «Індустріальний союз Донбасу».

Механізм здійснення горизонтального моніторингу передбачає активну участь платника податку у процесі проведення податкового контролю. Платник податку перед здійсненням чи оподаткування тих чи інших господарських операцій, що пов’язані з податковим ризиками, надає інформацію про них податковому органу. Податковий орган опрацьовує відповідну інформацію і в прискореному режимі (з урахуванням реальних строків для здійснення таких господарських операції) надає платнику податків податкову консультацію. Крім того, за умови участі у проекті горизонтального моніторингу, ДПА України обіцяє скоротити або навіть взагалі відмовитися від проведення документальних перевірок платників податків і своєчасно надавати їм автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ.

Горизонтальний моніторинг – це не витвір фантазії українських податківців. Даний метод податкового контролю було вперше запроваджено у 2005 році в Нідерландах, звідки він успішно «перекочував» до інших країн світу, таких як Німеччина, Австрія і Словенія.

Беззаперечною перевагою горизонтального моніторингу є опрацювання податкових ризиків у «режимі реального часу». Якщо платник податку зіштовхується з невизначеністю у чинному законодавстві щодо оподаткування тієї чи іншої операції, він звертається до податкового органу і той відразу надає йому податкову консультацію. Відтак, уже в момент здійснення господарської операції платник податків розуміє, яким чином, на думку податкового органу, повинна оподатковуватися господарська операція, а не перебуває у стані невизначеності до моменту проведення податковим органом відповідної документальної перевірки. Звичайно, якщо платник податку не згоден з позицією податкового органу, ніщо не позбавляє його права звернутися до суду з метою підтвердження правильності свого підходу.


Основною проблемою для успішного втілення горизонтального моніторингу в Україні є відсутність відповідного законодавства. Законодавством України не передбачено права податкових органів на укладення з платниками податків договорів щодо здійснення горизонтального моніторингу, які мають укладатися згідно з світовою практикою. Також законодавством не передбачено обов’язку податкового органу дотримуватися зобов’язань, встановлених даними договорами, зокрема зобов’язань щодо звуження обсягу перевірок та надання податкових консультацій у прискореному режимі.

Оскільки згідно з Конституцією України (ст. 19) податкові органи як органи державної влади діють на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, існує надзвичайно високий ризик визнання договору про здійснення горизонтального моніторингу недійсним, і відповідно, неможливості забезпечення виконання зобов’язань податкового органу за цим договором у примусовому порядку.

Таким чином, у реаліях сьогоднішнього податкового законодавства України договір про здійснення горизонтального моніторингу може розглядатися швидше як «джентельменська угода», виконання якої залежить виключно від розсуду сторін, аніж повноцінний юридичний інструмент. У випадку порушення податковим органом взятих на себе за таким договором зобов’язань, зокрема щодо обмеження кількості перевірок, навряд чи платнику податку вдасться захистити свої права у судовому порядку.

З практичної точки зору, горизонтальний моніторинг породжує додаткові ризики для бізнесу у площині захисту конфіденційної інформації та впливу податкового органу на вибір контрагентів.

Хоча податкове законодавство і захищає конфіденційну інформацію, у тому числі комерційну таємницю платника податку від розголошення, в умовах високого рівня корупції у нашій державі не можна виключати ситуації, що знайдеться «юродивий» податківець, який залюбки «зіллє» ваші таємниці нечесному конкуренту за «скромну платню».

Негативні наслідки такого розголошення можуть мати набагато більші масштаби, ніж у випадку з класичним способом здійснення податкового контролю. Адже у ході проведення горизонтального моніторингу податковий орган отримує інформацію не про господарські операції платника податку, які відбулися декілька місяців чи навіть років тому, а про щойно здійсненні господарські операції чи навіть операції, які плануються до здійснення, - набагато цінніший «трофей» для конкурента.

Досить поширеною на сьогоднішній день є практика позбавлення платника податку права на бюджетне відшкодування ПДВ з посиланням на той факт, що його контрагенти за ланцюгом поставки займаються діяльністю, спрямованою на штучне створення податкового кредиту (фіктивні підприємства). Зрозуміло, що за таких умов податкові органи можуть пропонувати платнику податку працювати/не працювати з певними контрагентами. Якщо в такій пропозиції буде закладена «корупційна складова», витрати платників податку на закупівлю товарів/робіт/послуг можуть зрости.

Підсумовуючи, можна відмітити, що горизонтальний моніторинг є прогресивним і сприятливим для платників податків способом здійснення податкового контролю. Прикро, але з огляду на відсутність відповідного законодавства та високий рівень корупції в Україні оцінки щодо успішного впровадження цього проекту в Україні на даний час залишаються доволі скептичними.

Нижче Вашій увазі пропонується короткий телевізійний сюжет на тему горизонтального моніторингу.Немає коментарів:

Дописати коментар