Практика Європейського суду з прав людини і бюджетне відшкодування ПДВ ~ U-Tax Blog

пʼятниця, 9 вересня 2011 р.

Практика Європейського суду з прав людини і бюджетне відшкодування ПДВ


Останнім часом все більше і більше податкових спорів торкаються питання відповідальності платника ПДВ за правопорушення, вчинені його постачальниками за ланцюгом поставки товарів. На думку податкових органів, платник ПДВ-покупець товарів не має права на податковий кредит та, відповідно, на бюджетне відшкодування ПДВ, якщо дехто з його постачальників за ланцюгом постачання товару не задекларував своїх податкових зобов’язань чи є підприємством, що має ознаки фіктивності (наприклад, відсутній за місцезнаходженням, не володіє достатньою кількістю основних засобів, має невеликий штат працівників тощо).

Закон України «Про податок на додану вартість», а з 1 січня 2011 року Податковий кодекс України не дають прямої відповіді на запитання, чи має у таких випадках платник ПДВ – покупець товарів право на податковий кредит та бюджетне відшкодування.

На щастя, відповідне питання знаходить своє вирішення у практиці Європейського суду з прав людини, яка визнається самостійним джерелом права і підлягає застосуванню судами України (ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»).

На сьогоднішній день, можна відмітити три рішення Європейського суду з прав людини щодо озвученого питання. Це рішення у справах Інтерсплав проти України (2007 рік, заява № 803/02), «Булвес» АД проти Болгарії (2009 рік, заява № 3991/03) і Бізнес Супорт Центр проти Болгарії (2010 рік, заява № 6689/03).

У справі Інтерсплав проти України (п. 38 рішення) Європейський суд з прав людини визнав, що платника податку не може бути позбавлено права на бюджетне відшкодування ПДВ за відсутності доказів того, що його було залучено до протиправної діяльності, пов’язаної з незаконним отриманням бюджетного відшкодування.

У справі «Булвес» АД проти Болгарії (п. 71 рішення) Європейський суд з прав людини визнав, що платник ПДВ не повинен нести відповідальність за зловживання, вчинені його постачальниками, якщо платник ПДВ не знав про такі зловживання і не міг про них знати.

У справі Бізнес Супорт Центр проти Болгарії Європейський суд з прав людини ще раз підтвердив свої висновки, викладені у справі «Булвес» АД проти Болгарії.

Таким чином, опираючись на практику Європейського суду з прав людини, можна стверджувати, що платник ПДВ не втрачає права на податковий кредит та бюджетне відшкодування у випадку вчинення зловживань його контрагентами за ланцюгом постачання товару. Виняток складають лише ситуації, де платника ПДВ було залучено до таких зловживань або йому було відомо чи могло бути відомо про них.

Закінчуючи на радісній ноті, відмічу, що вітчизняні суди вже потроху починають застосовувати практику Європейського суду з прав людини при вирішенні спорів, пов’язаних з ПДВ. Наприклад, станом на 8 вересня 2011 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень України знаходилося 47 і 102 судових рішень, у яких є посилання на справи Інтерсплав проти України і «Булвес» АД проти Болгарії, відповідно.

Немає коментарів:

Дописати коментар